044-103790 info@elkontakten.se

Jordfelsbrytaren

KONTAKTA OSS DIREKT

​Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.

Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte snabbt nog för att skydda den känsliga människokroppen.
Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.

Elsäkerhetsmyndigheten föreskriver att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare installeras exempelvis för uttag i badrum och utomhus.
För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.

Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta bör du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år.
Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.​

Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg genom:

Höljet på en skadad elapparat – skyddsjordat eller ojordat – till jordad byggnadsdel
Spänningsförande delar inuti elapparat till jordad del
Skadad isolering till skyddsrör för lampkabel eller armatur. Här finns både brand- och olycksfallsrisk vid beröring. Gäller speciellt i äldre elinstallationer med uttorkad ledarisolering.
En felaktigt inkopplad elapparat, nötningsskadad kabel eller kabel som kommit i kläm i dörröppning eller under matta, skadad av husdjur o s v.
Att vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer

​Jordfelsbrytaren skyddar inte:

Vid strömgenomgång från fas till nolla (om någon sticker in metallföremål i båda hålen i vägguttag). Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.

Låt oss elinstallatör gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder t ex att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.

KONTAKT

  • Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer – alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.
  • OBS! Installation av jordfelsbrytare skall utföras av en behörig elinstallatör.
  • För Din trygghet skall företaget ha en ansvarsförsäkring.
  • Denna försäkring har alla EIO-företag.​

Referenser

Ett urval av referenser syns här inom kort!

Vi har bland annat utfört
arbeten för:

  • Folktandvården skåne
  • Kristianstad kommun
  • Hässleholms kommun
  • Brinova fastighetsbolag
  • Fabös fastighetsbolag
  • Polisen Kristianstad